Base Azzurro 701 Angolo Giallo 504 - Tessuto Lux 2 BC